U proteklom periodu završena je kompletna sanacija krova džamije Osman-paše Resulbegovića u Starom gradu.
Zbog oštećenja krova usljed kojeg je došlo do štete i u samoj džamiji, bilo je neophodno pristupiti ovoj vrsti sanacije. Sanacija je podrazumijevala zamjenu građe, postavljenje nove hidroizolaije i pokrivanje novim kamenim pločama.
 
Zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica na čelu sa ministrom Edinom Ramićem, koje je u potpunosti finansiralo ovaj projekat.
Zahvale upućujemo u ime Medžlisa Islamske zajednice Trebinje, ali i u ime svih trebinjaca koji su direktno ili indirektno vezani za ovu džamiju.
 
Slijedi druga faza, saniranje štete na zidu unutar džamije, a koja će se, uz Alalhovu pomoć, realizovati u naredenom periodu.