Pred Komisijom za hifz Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hifz je uspješno položio Sadik ef. Fazlagić, diplomant 354. generacije Karađoz-begove medrese i glavni imam Medžlisa IZ-e Trebinje.

 

Polaganje pred Komisijom za hifz trajalo je od 16. do 30. aprila 2018. godine, te je uspješnim polaganjem Sadik ef. Fazlagić stekao titulu hafiza Časnog Kur'ana. Muhaffiz mu je bio kurra-hafiz profesor Armin Abaza.

Završnom preslušavanju prisustvovali su prof. hfz. Aid Tulek, direktor Karađoz-begove medrese, muhaffiz kurra-hafiz Armin Abaza, mr. Suad Mujakić, te imami Medžlisa IZ-e Stolac.

Medžlis islamske zajednice Trebinje je dobilo imama hafiza i hafiza općenito nakon dugog niza godina, posljednji imam hafiz u Trebinju je bio hafiz Hasan ef. Babović

Allah mubarek olsun našem hafizu, njegovoj porodici i muhaffizu!