Kurbani 2017 - Izvještaj

 

Uplaćeno 77 kurbana:

 

1.

Adnan Mursel

350KM

2.

Emin i Jasminka Bračković

350KM

3.

Zilfa Bračković

350KM

4.

Halil Karamehmedović

350KM

5.

Halima za rah. Svekrvu Hasibu Karamehmedović

350KM

6.

Mirsada Gaši

350KM

7.

Abid i Enisa Mehović

350KM

8.

Rasim Karamehmedović

350KM

9.

Medin Fetahagić

350KM

10.

Edin Duraković

350KM

11.

Ajas Arslanagić 1/3

350KM

12.

Emir Viđen

350KM

13.

Ahmet i Zumreta Šehović

350KM

14.

Mediha Mehović

350KM

15.

Nagib Bračković

350KM

16.

Edin i Amela Ćatović

350KM

17.

Edhem i Muniba Edhemović

350KM

18.

Bećo Begović

350KM

19.

Suad Karamehmedović

350KM

20.

Ale Omerćajić

350KM

21.

Alija Galijatović 1/3

350KM

22.

Razija Alijagić 1/3

350KM

23.

Medina Alijagić 1/3

350KM

24.

Alija i Ramiza Selimović

350KM

25.

Senad i Sadika Čamo

350KM

26.

Osman i Senadin Čamo

350KM

27.

Husejn i Besmira Smajić

350KM

28.

Hatidža Smajić

350KM

29.

Samil Hadžimešić

350KM

30.

Sejfudin Budalica 1/3

350KM

31.

Alem Edhemović 1/3

350KM

32.

Esad i Hasan Ćatović

350KM

33.

Rifat Ademaj

350KM

34.

Damir Nikontović 1/3

350KM

35.

Amira Galijatović 1/3

350KM

36.

Sead Babović

350KM

37.

Husnija Erkočević

350KM

38.

Sadik Breko 1/3

350KM

39.

Jasko Erkočević

350KM

40.

Adamir i Almina Jerković

350KM

41.

Emina i Junuz Bijedić

350KM

42.

Meho Kočo 1/3

350KM

43.

Miralem Bilalović 1/3

350KM

44.

Teufik Tičić 1/3

350KM

45.

Fadil Bilalović 1/3

350KM

46.

Ćamil Ćatović 1/3

350KM

47.

Kenan Nikontović

350KM

48.

Hajdar Nikontović

350KM

49.

Azra Kapetanović (preko banke)

350KM

50.

Džemila Bračković

350KM

51.

Rašid i Emira Ovčina

350KM

52.

Nihad, Selma, Salko i Jasminka Avdić

350KM

53.

Rizvan Kapić 1/3

350KM

54.

Fatima Budalica 1/3

350KM

55.

Osman Šehović 1/3

350KM

56.

Ilijas Resulbegović 1/3

350KM

57.

Amira i Mirsad Galijatović

350KM

58.

Nermana Fetahagić 1/3

350KM

59.

Muhamed Edhemović

350KM

60.

Ervin Resulović 1/3

350KM

61.

Avdo Karadža s porodicom

350KM

62.

Ibro Džafić

350KM

63.

Damir Hadžić

350KM

64.

Mediha Kočo-Mulabdić

350KM

65.

Fatima Kočo-Bešović

350KM

66.

Kasim i Zahida Kočo

350KM

67.

Muhamed Hadžiahmetović 1/3

350KM

68.

Dino Ćerimagić 1/3

350KM

69.

Mustafa Duraković 1/3

350KM

70.

Sadmir i Merima Mustafić 1/3

350KM

71.

Semir Budalica

350KM

72.

Selim i Resmija Demirović

350KM

73.

Nihad Selimović

350KM

74.

Adisa Rahimić

350KM

75.

Nisvet Susak

350KM

76.

Almir Hebib

350KM

77.

Dženana Gerin 1/3

350KM

 

UKUPNO:

26.950KM

 

 

60 kurbana se nabavilo od povratnika u Trebinju i to:

 

Izet Arnautović 25 komada x 330KM tj. 8.250KM

Sejo Habul 25 komada x 330KM tj. 8.250KM

Taro Karamehmedović 3 brava i 1 bik (kao 7 kurabana) x 330KM tj. 3.300KM

 

Svi kurbani su se klali u klaonici kod Tara Karamehmedovića po cijeni od 15KM po bravu tj. 900KM za 60 kurbana.

 

17 kurbana po 350KM je poslano za Karađoz-begovu medresu u Mostar.

 

Raspodijela kurbanskog mesa od 60 kurbana:

 

Po dva kurbana su uručena lokalnim institucijama koje posjeduju kuhinju i to:

 

1.         Narodna kuhinja Eparhije ZHiP

2.         Opšta bolnica Trebinje

3.         Centar za djecu s posebnim potrebama u Trebinju

4.         Dom penzionera u Trebinju

 

30 kurbana tj. 23 kurbana i 1 bik je, na osnovu zahtjeva o potrebama, dodijeljeno Humanitarnom udruženju «Imaret» Trebinje.

 

Vraćene su 1/3 ljudima koji su uplatili kurban, a tražili povrat 1/3 koja im pripada, i to:

 

1.

Ajas Arslanagić 1/3

2.

Alija Galijatović 1/3

3.

Razija Alijagić 1/3

4.

Medina Alijagić 1/3

5.

Sejfudin Budalica 1/3

6.

Alem Edhemović 1/3

7.

Damir Nikontović 1/3

8.

Amira Galijatović 1/3

9.

Sadik Breko 1/3

10.

Meho Kočo 1/3

11.

Miralem Bilalović 1/3

12.

Teufik Tičić 1/3

13.

Fadil Bilalović 1/3

14.

Ćamil Ćatović 1/3

15.

Rizvan Kapić 1/3

16.

Fatima Budalica 1/3

17.

Osman Šehović 1/3

18.

Ilijas Resulbegović 1/3

19.

Nermana Fetahagić 1/3

20.

Ervin Resulović 1/3

21.

Muhamed Hadžiahmetović 1/3

22.

Dino Ćerimagić 1/3

23.

Mustafa Duraković 1/3

24.

Sadmir i Merima Mustafić 1/3

25.

Dženana Gerin 1/3

 

Po ¼ kurbana je dodijeljeno socijalnim kategorijama, i to:

 

1.

Melka Kapetanović

2.

Nusret Sadiković

3.

Mevlida Dedić

4.

Kemo Ramić

5.

Fuad Serdarević

6.

Mušo Šaran

7.

Meka Mešić

8

Đenana Ćatović

9

Ćamil Hadžović

10

Gara Ramić

11

Jasna Trusić

12

Adnan Geljo

13

Sanel Volić

14

Behka Glavović

15

Džemal Bećirović

16

Zagor Hadžović

17

Devla Hadžović

18

Bećo Mujačić

19

Muzafera Mursel

20

Naza Avdić

21

Nevza Zubčević

22

Mirsada Kršo

23

Desa Alečković

24

Fildesa Tičić

25

Milka Hajdarević

26

Rasim Selimović

27

Izeta Habul

28

Rahma Habul

29

Bahra Selimović

30

Alija Hajdarević

31

Hana Kapetanović

32

Mirsad Pervan

33

Mirsada Pervan

34

Fatka Ćatović

35

Jasminka Ćatović

36

Aida Pavlović

37

Miralem Pervan

38

Safa Viđen

39

Lela Škrabec

40

Munib Sadžak

41

Azra Kunarac

42

Azra Bračković

43

Zarka Jerković

44

Miralem Begović

45

Mustafa Rebić

46

Kadira Volić

47

Nevenka Tomašević

48

Anika Tupanjanin

49

Nada Bošković

50

Nada Savić

51

Ljubenko Nikola

52

Salih Avdić

53

Dragan Hrnjez

 

Dva kurbana su podijeljena u komšiluku Medžlisa islamske zajednice Trebinje.

 

Klanje kurbana:

 

Kurbani su se klali dva dana u klaonici kod Tare Karamehmedovića.

 

Ljudi koji su radili na distribuciji kurbana:

  Sadmir Mustafić, trebinjski imam (dva dana). Bez naknade.

  Mirsad Ćatović, predsjednik HU "Imaret" (tri dana). Bez naknade.

1.         Haris Šerifović, efendija (jedan dan). Plaćeno 50KM

2.         Edin Ćatović (dva dana). Plaćeno 100KM

3.         Damir Ćatović (dva dana). Plaćeno 100KM

 

Gorivo za korištenje kedija (dva dana) za distribuciju kurbanskog mesa:

1.         Mirsad Ćatović, vlasnik. Plaćeno 50KM

 

SAŽETI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ:

 

UKUPNO UPLAĆENO KURBANA 77

26.950KM

KUPLJENO 53 KURBANA I BIK (7) PO 330KM

19.800KM

KLANJE 60 KURBANA PO 15KM

900KM

JEDNA DNEVNICA H.Š.

50KM

PO DVIJE DNEVNICE E.Ć. i D.Ć.

200KM

GORIVO ZA KEDI PRI DISTRIBUCIJI

50KM

MEDRESA 17 KURBANA X 350KM

5.950KM

UKUPNO ISPLAĆENO:

26.950KM