Datum: 30.12.2016. godine

Početak u 10:00h

 

Sastanak je počeo na vrijeme nakon dolaska dovoljno članova za kvorum za održavanje sastanka.

 

 

Prisutni:

 

1.         Predsjednik IO MIZ Trebinje, Dr Harun Bilalović

2.         Član, Edib Fetahagić

3.         Član, Ibrahim Ramić

 

 

Prisutni od uposlenika u svojstvu zapisničara imam Sadmir ef. Mustafić

 

Potreban kvorum je vidljiv te je sjednica Izvršnog odbora počela sa predlaganjem tačaka dnevnog reda u 10h.

 

Tačke dnevnog reda:

1.         Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice IO MIZ Trebinje

2.         Ovlaštenje člana IO MIZ Trebinje nad bankovnim računima zbog lakšeg poslovanja same institucije.

3.         Nacrt budžeta za 2017. Godinu

4.         Skuptšina Medžlis islamske zajednice Trebinje za 2017.

5.         Neovlaštena gradnja na mezarima

6.         Nabavka AC (Klima uređaja) u kafiteriji Medžlisa

7.         Instalacija podnog grijanja u Osman-pašinoj džamiji.

8.         Pitanje imama koji dolaze u ispomoć u toku Ramazana.

9.         Pitanje vakufske kuće u Starom gradu.

10.   Odlazak imama u posjetu dijaspori.

11.   Urbanistička dozvola za gradnju munare

 

Obrada tačaka dnevnog reda

 

1.         Ovlaštenje člana IO MIZ Trebinje nad bankovnim računima zbog lakšeg poslovanja same institucije.

U proteklom periodu nad svim bankovnim računim ovlašteno je bilo jedno lice, po položaju predjsednik IO MIZ Trebinje. S obzirom na njegovo prebivalište u Sarajevu i povremen dolazak u Trebinje, ukazala se potreba da se ovlasti još jedno lice tj. Član IO MIZ Trebinje, a koji je nastanjen u Trebinju.

Predsjednik Dr Harun Bilalović je predložio da to bude gospodin Ibrahim Ramić, što je on prihvatio, a ostali prisutni to potvrdili jednoglasno.

Predsjenik IO MIZ Trebinje, na kraju, konstatuje: « Konstatujem da će od sada u Addiko Bank, potpisnici na listi potpisnika biti Bilalović i Ramić, dakle potpisivaće ili jedan ili drugi. Uvidu u finacijsku situaciju i dalje ćemo zajednički raditi te će biti, kao i do sada, na svakom sastanku prezentovana.»

 

2.         Nacrt budžeta za 2017. Godinu

Izvršni odbor predlaže da nacrt budžeta za 2017. Godinu uradi imam Sadmir ef. Mustafić te da dostavi svim članovima IO na e-mail adrese, kako bi mogli razmotriti i na sjednici IO donijeti svoje zaključke.

  

 

3.         Skuptšina Medžlis islamske zajednice Trebinje za 2017.

Skupština Medžlisa je organ islamske zajednice Trebinje. Zasjeda minimalno jednom godišnje. Skupštinu čine po tri (3) člana ispred svakog džemata u Trebinju. Dakle: Grad – 6, Mostaći – 3, Zasad – 3, Pridvorci – 3, Dživar – 3, Grančarevo – 3, Lastva – 3, Župa – 3, Skočigrm – 3.

Predsjednik IO MIZ Trebinje ukazuje da u zimskom periodu je nemoguće održati skupštinu, te predlaže da to bude juli mjesec. Preliminarno se zaključuje skupština Medžlisa za zadnji vikend u julu mjesecu 2017. Godine.

Odbor je zadužio imama i Ibrahima Ramića da pronađu po tri čovjeka iz svakog džemata. Te imama da priprema materijale za skupštinu.

 

4.         Neovlaštena gradnja na mezarima

Primjetno je da se u toku čitave godine 2016. Gradilo na mezarima bez ikakve ovlasti ni konsultacije Medžlisa islamske zajednice, koji je jedini odgovoran, kao institucija, za svo vakufsko mezarje na području Trebinja.

Odbor je upoznat s tim da je odluka IO MIZ Trebinje već bila donešena te da su table bile postavljene na mezare na kojima je bilo upozorenje za ilegalnu radnju, koje su vremenom skinute od nama nepoznatih lica.

Izvršni odbor Medžlisa donosi odluku da niko ne može graditi niti popravljati na mezarima bez konsultacije i obaviještenja Medžlisa te da će se oni koji budu postupali nasuprot ove odluke biti sudski procesuirani.

Izvršni odbor predlaže da efendija Sadmir Mustafić pronađe osobu koja će uraditi željezne table, prigodne, funkcionalne i trajne, na kojima će stajati obavijest o gore navedenoj i sličnoj gradnji na vakufskim mezarima.

 

5.         Nabavka AC (Klima uređaja) u kafiteriji Medžlisa.

 Na osnovu zahtjeva džematlija i potrebe da se u kafiteriji nabavi klima uređaj za rashlađivanje i grijanje prostorije Izvršni odbor donosi odluku o nabavci i ugrađivanju klima uređaja u kafiteriji, te se zadužuje efendija Sadmir Mustafić da kontaktira Damira Ćatovića, sa kojim imamo pozitivna iskustva, da nabavi adekvatan uređaj do 1300KM i da se istom plati instalacija istog.

 

6.         Instalacija podnog grijanja u Osman-pašinoj džamiji.

S obzirom na velik minus u toku ove zime, džematlije su zahtijevale da se uradi nešto po pitanju grijanja Osman-pašine džamije jer postojeće dvije klime ne mogu da zagriju prostoriju za klanjanje kada je veliki minus. Izvršni odbor je donio odluku da se pristupi rješavanju tog problema, te da se ispitaju svi mogući načini grijanja do sljedeće zime.

 

7.         Pitanje imama koji dolaze u ispomoć u toku Ramazana.

Na osnovu protekle godine zaključuje se da nema potrebe za dvojicom imama u toku Ramazana, već je dovoljan jedan koji će u toku Ramazana obilaziti sve džamije radi klanjanja teravih-namaza, uz zadržavanje, mimo Ramazana, još dva mjeseca. Gdje bi se zadužio da obavlja namaze u svojstvu imama u toku još dva mjeseca iza Ramazana. Džamija bi dobila svoju funkciju, olakša bi rad efendije i bio bi u periodu kada dijaspora dolazi u Trebinje. Zadužuje se efendija Sadmir Mustafić da razgovara sa Harisom Šerifovićem, studentom Fakulteta islamskih nauka, o ponovnom angažmanu u Trebinju iz razloga što je ostavio dobar utisak prošle godine.

 

8.         Pitanje vakufske kuće u Starom gradu.

Odbor nakon konsultacija o ovoj kući donosi odluku da se kontaktira arhitektica Ilinka iz Trebinja, kćerka Vuka Roganovića, i da se sa njom konsultuje oko ove kuće. Ideja stoji da se od ove kuće naprave četiri apartmana i samim tim da se poveća postojeći prihod. Odbor zaključuje da nakon izrade svih potrebnih projekata kreće u skupljanje novca ili traženja donacija.

 

9.         Pitanje vakufskog objekta u Bilećkoj ulici.

Konstatovano je da je prikupljeno do sada pola sredstava za obnovu objekta te da je Božo Narančić angažovan za sve radove oko tog prostora.

 

10.   Odlazak imama u posjetu dijaspori.

Imam je upoznao Izvršni odbor da su načini putovanja i posjete osmišljeni te da u svakom gradu se nalazi jedna kontakt osoba koja će organizovati sastanke. Izvršni odbor podržava kontinuitet posjeta te se nada pozitivnom odzivu ljudi. Izvršni odbor odobrava imamu 1500KM za putovanje u slučaju nužde ili neprilika koje se mogu desiti.

 

11.   Urbanistička dozvola za gradnju munare.

 Sadmir ef. Mustafić obavijestio je Odbor da je procedura za izdavanje dozvole u toku te da se za istu mora dobiti stručno mišljenje za nadogradnju munare na džamiji Adamir Jerković od ovlaštene kompanije za isto. Stručno mišljenje se može dobiti u Institutu za građevinarstvo te ćemo uputiti zahtjev kako bi rješavali prepreke, jednu po jednu.

 

 

Sastanak je završen u pozitivnoj atmosferi pred džumu-namaz.

 

 

Zapisničar:

Sadmir ef. Mustafić

           

Zapisnik pregledali i odobrili za web portal:

 

  1. Predsjednik IO MIZ Trebinje, Dr Harun Bilalović
  2. Član, Ibrahim Ramić
  3. Član, Nedžad Baraković
  4. Imam, Sadmir ef. Mustafić