Apel i krik Islamske zajednice

Ako nam glas i nije stigao duboko do neba

Vrisnuli smo bar kako treba

(Mak Dizdar)

Brat i sestra jedini polaznici mekteba u Trebinju

Mekteb u Trebinju je možda mali, ali je sigurno poseban i vrijedan. Njega pohađa samo dvoje učenika, kao jedini polaznici, u ovome trenutku.
 

Završena sanacija krova džamije Osman-paše Resulbegovića

U proteklom periodu završena je kompletna sanacija krova džamije Osman-paše Resulbegovića u Starom gradu.