Osman-pašina džamija 

Ova je džamija locirana u gradu (kastelu), nedaleko od glavne (zapadne) kapije i gradskih bedema. Građena je od tesanog kamena i pokrivena četverostrešnim krovom u imitaciji kupole pod eternitom. Uz desni zid joj je prigrađena kamena munara oktogonalna oblika visoka oko šesnaest metara.

Mihrab i zidovi su ukrašeni levhama i crtežima, a mahfil joj se proteže u širini cijele džamije. Predvorje (sofa) oslanja se na Četiri zidana stupa i njegov centralni dio, pred ulaznim vratima, natkriven je kupolom. U gradnji ove, kao i oko Careve džamije, ima elemenata mediteranske arhitekture. Džamija je u prošlosti više puta popravljana, a zadnji put je temeljito opravljena 1912. godine. Slovi kao najprostranija džamija u Hercegovini i za razliku od Careve nosi naziv Pašina ili Nova džamija. Upisana je u gr. ul. broj 298/1 kat. čest. 2002 i zaprema s predvorjem 408 m2 površine.

I ova džamija je zadužbina Osman-paše Resulbegovića, koju je on na svoje ime sagradio. U jednom hudžetu ljubinjskog kadije Ibrahima od džumada II 1159. (21.VI do 19. VII 1746) godine piše da je Osman-paša prije dvadeset godina sagradio džamiju i kule u Trebinju, što izlazi da je ona podignuta 1726. godine. Nakon izgradnje džamije Osman-paša je optužen u Istanbulu da je na svoje ime u Trebinju sagradio ljepšu džamiju od Careve i naredio da se njegovo ime u hutbi spominje. Zbog toga je sultan Ahmed III izdao ferman kojim se on i njegovih devet sinova osuđuju na smrt. Osman-paša je odmah otišao u Istanbul da moli pomilovanje, ali mu je molba odbijena i tamo je pogubljen 1142. (1729) godine. 

Imamsku i hatibsku dužnost u ovoj džamiji vršili su: Osman efendija, koji se u izvorima od 1766. do 1791. godine spominje kao imam ove džamije. Ibrahim-efendija, sin Omera Halife bio je 1867. imam ove džamije. Odlukom trebinjskog kadije od 7. džumada 1284. (6. IX 1867) godine određeno je da mu se za vršenje ove dužnosti daje plaća iz prihoda od carine i to godišnje po 21,5 groš i 50 rijala. Poslije njega imami i hatibi bili su: Salih ef. i hafiz Ibrahim ef. Pervanagić, Salih ef. Zupčević, Osman ef. Zupčević, Jusuf ef. Fetahagić, hafiz Mustafa ef. Buturović, hafiz Hasan ef. Babović, Mustafa ef. Sušić, Ibrahim ef. Džananović, Ahmed ef. Avdagić, Ismet ef. Bušatiić, Esad ef. Spahić, Ahmed ef. Mehmedović, Abdulah ef. Hodžić, Šefik ef. Čavčić, Husein ef. Hodžić. 

Za vrijeme posljednjeg rata džamija je srušena. Kamen temeljac za obnavljanje je postavljen 5. maja 2001. Džamija je svečano otvorena 15. jula 2005. godine. Današnja Osman-pašina džamija je autentična onoj koja je srušena i po dimenzijama i materijalima koji su korišteni u njezinoj gradnji.

 

Korišteni izvor:

Hasandedić Hivzija, Muslimanska baština u Istočnoj Hercegovini, El-Kalem, Sarajevo, 1990.