Sultan Ahmedova (Careva) džamija

Sultan Ahmedova (Careva) džamija

Sultan Ahmedova (Careva) džamija

Ova je džamija locirana u gradu, nedaleko od desne obale Trebišnjice. Građena je od tesanog kamena i pokrivena četverostrešnim krovom pod pločom. Uz desni zid joj je prigrađena kamena munara oktogonalna oblika visoka oko 12 metara. Kvadratnog je oblika, malehna. Upisana je u gr. ul. broj 310-1, kat. čest. 2053 i zaprema s predvorjem i malim grobljem uz nju 188 m2 površine.

Osman - pašina džamija

Osman - pašina džamija

Osman-pašina džamija 

Ova je džamija locirana u gradu (kastelu), nedaleko od glavne (zapadne) kapije i gradskih bedema. Građena je od tesanog kamena i pokrivena četverostrešnim krovom u imitaciji kupole pod eternitom. Uz desni zid joj je prigrađena kamena munara oktogonalna oblika visoka oko šesnaest metara.