Hutba o zekatu

Hutba o zekatu

Hvala Uzvišenom Allahu koji nam život i opskrbu daje i upućuje nas na puteve uspjeha i sreće. Neka je Allahov blagoslov i spas na našeg uzora i poslanika, Allahovog miljenika, Muhameda, koji nam svojim primjerom ukaza putokaz za spas, uspjeh i sreću na ovom i na budućem svijetu.

Hutba: Važnost porodice i braka

Hutba: Važnost porodice i braka

Direktor Uprave za vjerske poslove Nusret ef. Abdibegović u Begovoj džamiji održao hutbu posvećenu važnosti braka i porodice. Dijelove ove hutbe smo pročitali u Osman-pašinoj džamiji, a ovdje je prenosimo u cijelosti:

 

Hutba: Bez cilja lutamo

Hutba: Bez cilja lutamo

Najveća zahvala pripada Uzvišenom Allahu, dž.š., koji nas je stvorio da se trudimo da zaslužimo vječni život i koji nam daje upute kako da budemo smireni i ustrajni na tom putu.

Selam i salavat na Njegovog miljenika, koji je upotpunio vjeru sa kojom je poslan te nam neumoljivo pokazivao puteve do Njegovog Lica.

Užvišeni i Plemeniti Gospodar u Časnoj knjizi kaže: 

''O vjernici, brinite se o sebi!'' (El-Maide, 105.)

Hutba: Nakon obnove džamija učvrstimo vjeru i znanje

Hutba: Nakon obnove džamija učvrstimo vjeru i znanje

Najveća zahvala pripada Uzvišenom Gospodaru svih svjetova, onome koji nam je zemlju učinio čistom, onome koji nam je naredio u safovima da stojimo i koji nam daje blagodati i nafaku do Sudnjega dana.

Selam i salavat na Njegovog miljenika Muhameda s.a.v.s. kojeg je Allah odlikovao i uputio da Ummetu objasni, kaže i ukaže na činjenja dobra i da nam skrene pažnju na ono što je loše.

Selam na njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe, šehide i na sve muslimane koji nose šehadet u srcu do Sudnjega dana.