Hvala i zahvala pripadaju Allahu Uzvišenom, Njemu se zahvaljujemo na uputi i pravom putu, jer da nije bilo Njegove upute, mi ne bismo bili upućeni. Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha, Jednog i Jedinog, Koji nema druga, i svjedočim da je Muhammed s.a.v.s., Njegov rob i Njegov poslanik. Salavat i selam neka je na Muhammeda s.a.v.s., na njegovu časnu porodice, plemenite ashabe i sve one koji ga slijede na istini i pravom putu.

 

Draga braći i sestre!

Bliži se kraj mubarek mjeseca ramazana, čiji dani polahko prolaze i ostaju iza nas, da svjedoče u našu korist ili na našu štetu. Polahko zbrajamo naše ispoštene dane, dobra djela, proučene stranice Kur'ani Kerima, obavljene namaze. Iza nas je i mubarek dan Lejletu-l-Bedr i sjećanje na tu veliku i časnu pobjedu ashaba nad mušricima. Danas je dvadeset i drugi dan mjeseca ramazana, u posljednjoj smo njegovoj trećini, koja je prema hadisu Muhammeda a.s., trećina u kojoj Allah dž.š., oslobađa Svoje robove od džehennemske vatre, trećina u kojoj se nalaze velike blagodati, brojne nagrade i posebnosti.

Allah dž.š., je od mjeseci odabrao ramazan i dao mu prednost nad ostalim mjesecima, od noći je odabrao posljednih deset noći mjeseca ramazana i dao im prednost nad svim ostalim noćima. A od ovih deset noći je odlikovao jednu koja je posebna, velika i mubarek, a to je noć Lejletu-l-Kadr, noć koja je bolja od svih drugih noći, noć koja je bolja od hiljadu drugih mjeseci. U ovoj noći, Uzvišeni Allah spušta Svoju milost i dobrotu, kada kaže:

„Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr. – A šta ti misliš šta je Noć Kadr? Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake, sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.“ (Kadr, 1-5)

Prenosi se od Ebu Hurejre r.a., da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: ”Ko provede lejletu-l-kadr u namazu, vjerujući i nadajući se nagradi, bit će mu oprošteni raniji grijesi.”

U drugom hadisu, Muhammed s.a.v.s. kaže: „Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, a neće biti uskraćeno osim pravom nesretniku.“ (Ibn Madže)

Provesti noć Kadra u ibadetu i pokornosti Allahu dž.š., znači postići i veliku nagradu koju ova noć daje, jer je Lejletu-l-Kadr noć koja je bolja od hiljadu drugih mjeseci u kojima neme te noći. Ove blagodati, sevapi i nagrade u ovoj noći su veće nego što se postigne nagrada za 83 godine ibadeta koliko iznosi ovih hiljadu mjeseci, kako nam to i poručuje naš Gospodar Allah dž.š. Zato je ova noć veoma vrijedna i ovo je velika blagodat data muslimanima, i ovu blagodat u ovim noćima niko osim muslimana ne razumije i niko je osim muslimana ne prihvaća i odaziva joj se i ne praktikuje ibadet u ovoj noći.

Od vrijednosti zadnjih deset dana ramazana i noći Lejletu-l-Kadra, je i to što je u toj noći Uzvišeni Allah dž.š., počeo objavljivati Kur'an Časni. Poslanik Muhammed s.a.v.s., je te noći, posredstvom meleke Džibrila, dobio prve riječi Objave. Te riječi su bile: „Čitaj, u ime Gospodara tvoga koji stvara, stvara čovjeka od ugruška! Čitaj, plemenit je Gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjek apoučava onome što ne zna.“ (Al-Alaq, 1-5)

Učenjaci navode da je kompletan Kur'an, iz pomno čuvane ploče Levhi mahfuza, spušten u cjelini na prvo, nama najbliže dunjalučko nebo, a odatle je po potrebi, događajima i kako je to Allah dž.š. htio, u toku 23 godine, objavljivan Muhammedu s.a.v.s.

Obzirom na vrijednost noći Kadra, moramo obratiti pažnju i na mišljenja islamskih učenjaka o tome kada je tačno ova noć. Veliki broj islamskih učenjaka smatra da je to 27 noć mjeseca ramazana, ali niko sa sigurnošću ne može tvrditi da je to samo ta noć. Najodabranije mišljenje jeste, da je ona u neparnim noćima, zadnjih deset dana ramazana, a na što nas upućuje i hadis u kojem stoji da je Poslanik a.s. rekao: „Tražite Lejletu-l-Kadr u neparnim noćima posljednjih deset dana ramazana.“

Stoga je preporuka de se poveća ibadet, učenje Kur'ana, nafile u svim noćima mjeseca ramazana, a posebno u zadnjoj trećini i njenim neparnim noćima.

Zadnjih deset dana ramazana je i prilika da se upućuju dove Allahu dž.š. Lijepo je da se dovi u svim prilikama i vremenima, a posebno u mjesecu ramazanu, a od toga posebno u zadnjih deset dana i neparnim noćima. Prenosi se od Aiše r.a., da je rekla: „Upitala sam: 'Allahov Poslaniče, ako pogodim koja je noć Kadr, šta da učim u njoj?“ Odgovorio je: „Reci: Allahumme inneke afuvvun tuhibbul-avfe fa'fu anni. (Gospodaru moj, Ti si Onaj koji prašt i voliš da praštaš, pa mi oprosti).

Poslanik s.a.v.s., nije precizirao koja je to noć u ovoj zadnjoj trećini ramazana. Međutim, dao nam je njene znakove i opisao kakva ona može biti, kako bi je tražili u ibadetu i pokornosti Uzvišenom Gospodaru. Tako stoji u predaji od Ibn Abbasa r.a., da je prenio poslanikove a.s., riječi: „Lejletu-l-Kadr je vedra i blaga noć, nije ni vruća ni hladna, a sunce poslije nje izlazi blago i rumeno.“

 

Lejletu-l-Kadra je noć smiraja i bereketa. U njoj silaze meleki, prisustvuju učenju Kur'ana, prisustvuju ibadetima, predavanjima više nego inače i više nego u bilo kojoj drugoj noći. 

To je noć u kojoj Allah dž.š., otvara vrata Svoje milosti i oprosta, više nego u bilo kojoj drugoj noći. To je noć velikih nagrada za sve one koji je provedu u ibadetu i pokornosti Uzvišenom Gospodaru.

 

Pa potrudimo se, draga braćo i poštovane sestre, da iskoristimo ovu priliku u Noći Kadra, i nastojmo da u njoj učinimo što više ibadeta, što više nafile i dova. Nemojmo ostati nemarni prema ovoj Noći, jer ona je velika blagodat i u njoj je svaki hajr.

Molimo Uzvišenog Gospodara da nas učini od onih koji će pronaći ovu noć i provesti je u ibadetu. Molimo Ga da primi naš post, naše namaze, naše ibadete i sva dobra djela u mjesecu ramazanu. Amin!

Glavni imam: Hfz. Sadik ef. Fazlagić

15.05.2020. godine.

Osman-pašina džamija Trebinje