Draga braćo,

Često smo u prilici na ulici, u okruženju, na televiziji, slušati i gledati negativne priče i prizore, pa to, naravno, mnogo utječe na naše raspoloženje i ponašanje. Izaziva nervozu, beznađe, depresiju. Nije lahko sa svim tim se nositi.

Ljudi su danas generalno nezadovoljni. Razlog tome može biti i to što sebi postavljaju prevelike dunjalučke ciljeve i očekivanja. Mnogi danas žele neki luksuz, neko posebno auto, kuću, mnogo novca, i šta sve ne žele. A s druge strane, u drugoj krajnosti, imamo one koji se bore da prežive, koji sastavljaju kraj s krajem.

 

Draga braćo,

Često smo u prilici na ulici, u okruženju, na televiziji, slušati i gledati negativne priče i prizore, pa to, naravno, mnogo utječe na naše raspoloženje i ponašanje. Izaziva nervozu, beznađe, depresiju. Nije lahko sa svim tim se nositi.

Ljudi su danas generalno nezadovoljni. Razlog tome može biti i to što sebi postavljaju prevelike dunjalučke ciljeve i očekivanja. Mnogi danas žele neki luksuz, neko posebno auto, kuću, mnogo novca, i šta sve ne žele. A s druge strane, u drugoj krajnosti, imamo one koji se bore da prežive, koji sastavljaju kraj s krajem.

 Zato nas Božiji Poslanik Muhammed, a.s. upozorava:

„Gledajte u one koji su ispod vas, koji su u goroj poziciji, a ne gledajte u one koji su iznad vas, pa, tako nećete omalovažavati Allahove blagodati koje vam je podario.“

Ovaj hadis nam treba biti pouka, kako i na koji način da gradimo svoju sreću i duševno zadovoljstvo. Pogledajmo oko sebe, pa ćemo vidjet šta sve mi imamo, a šta drugi nemaju, i na tom trebamo Allahu Uzvišenom zahvaljivati.

Nažalost mnogi nisu svjesni pravih vrijednosti u životu. U tom smislu šejh Jusuf El-Karadavi opisuje stanje današnjih muslimana pa kaže: „Traženje prava prije ispunjenja dužnosti, briga o spoljašnjem izgledu prije unutrašnjosti, posvećivanje pažnje tijelu prije nego duši, briga o ulici prije nego o kući – to su danas moderni muslimani.“

Ovo se posebno odnosi na mlade, nove generacije, koje u vremenu kompjutera i sve većeg napretka modernih tehnologija, u dobroj mjeri gube dodir sa stvarnošću i imaju sve veće želje, a manje životnog iskustva, žive u oblacima.

Danas se dešava da mladi troše energiju u neke besmislene stvari. Našoj omladini treba pomoći. Ohrabriti ih, usmjeriti. Tu je presudna uloga roditelja. Treba više vremena provoditi s djecom, sa unucima. Treba im polahko i sa dosta strpljenja ukazivati na greške kojih nisu ni svjesni. Mnogo je važnije posvetiti svoju pažnju sebi i svojim ukućanima, nego globalnim kretanjima i evropskoj i svjetskoj politici. Bolje je pomoći svojoj suprugi u kućnim poslovima i u odgoju djece, nego analizirati i tabiriti visoku politiku i pratiti sve moguće političke emisije.

Prioritet svih prioriteta je našim potomcima usaditi vrijednosti vjere. Blago onima koji u tome uspiju. Onda će im sve biti lakše. Nije dovoljno biti dobar u duši, ako u srcu nema vjere.

Vjera je smisao života. Uzvišeni Allah nas je stvorio da budemo vjernici i da mu ibadet činimo.

„Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju, (da mi se klanjaju)“. (Ez-Zarijat 56).

Vjera se ne govori samo rječima, nego se potvrđuje djelima. Islam je u suštini olakšavanje ljudima, te otklanjanje tegoba i poteškoća i to je jedna od mudrosti s kojom je poslan Muhammed, a.s. Zar nije bolje tražiti duševni mir u vjeri, nego u ispijanju raznih tableta za smirenje. Vjera je lahka. Prva stvar koju naučimo u mektebu je: 

“Bože olakšaj, a ne otežaj. Bože učini da se dobrim završi.” U časnom Kur’anu su dokazi da je Islam lahka vjera.  Sljedeća dva ajeta to potvrđuju.

“Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoća imate.” El-Bekare, 185.

“On vas je izabrao i u vjeri vam ništa teško nije propisao.” El-Hadždž, 78.

Zato ne treba ljude stalno prepadati i strašiti Džehennemom, vatrom, stvarati im pritisak, utjerivati im strah u kosti, pa ih na taj način udaljavati, a ne približavati vjeri Islamu. Islam ne može, ne treba i ne smije biti tegoba čovjeku. Današnji muslimani ne mogu biti na nivou ashaba. Nama su ashabi uzor i mi ih slijedimo shodno našim mogućnostima.

Draga i poštovana braćo,

Naizgled male stvari mogu mogu biti uzrokom naše velike sreće na ovom, a i spasa na budućem svijetu.

Buharija i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Čovjek je išao putem i naišao je na putu na trnovitu granu i skolonio ju je, pa mu je Allah zahvalio i oprostio mu zbog toga.”

Imam Ahmed bilježi predanje od Ebu Džurijja El-Hudžejmijja, r.a.,  koji je došao kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i rekao mu: “Allahov Poslaniče, mi smo narod iz pustinje pa nas pouči nečemu što će nam koristiti kod Uzvišenog Allaha. Poslanik mu je tada rekao: “Nemoj omalovažavati (podcjenjivati) niti jedno dobro djelo, makar to bilo da istreseš svoju posudu za vodu u posudu onog ko traži vode (ko je žedan), ili da sretneš svoga brata vesela lica..“  

I naš osmjeh može biti uzrokom naše, a i nečije sreće. Imajmo to na umu. I to je dobro djelo.

Draga braćo, svako dobro djelo, koliko god izgledalo malo, ono je Allahu drago, i trud koji se uloži da se nešto lijepo i dobro učini, bez obzira bio on mali ili veliki, kod Uzvišenog Allaha će biti ubilježen. I budite uvjereni, ako smo bili iskreni u činjenju dobra, dragi Allah će nas nagraditi mnogo više od onog što zaslužujemo. Zato ne padajmo u očaj, ne predajimo se, uvijek možemo nešto lijepo učiniti ili barem pokušati. Potrebno je samo malo više volje, vjere u sebe, samopouzdanja i oslanjanja na Allahovu pomoć.

Molim Uzvišenog Allaha da nam da snage i da nas učvrsti na Pravom putu. Hutbu ću završiti kur'anskim ajetom: Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!” Amin.

 

V.d. Glavni imam

Ilham ef. Puce

10.02.2017. godine