"Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.'' (En-Nisa, 80.)

Poštovana braćo i cijenjene sestre, danas je, po hidžretskom kalendaru, 7. Rebiu-l-evel, što nam govori da smo ušli u veoma bitan mjesec za svakog muslimana, ustvari za svakog čovjeka koji je živio, koji živi i koji će živjeti na ovom dunjaluku.

 

Naime, u ovom mjesecu se rodila najčasnija, najuzornija, najbolja, najpouzdanija, najpravednija, najiskrenija i najbogobojaznija osoba od kako Svijeta postoji. U ovom mjesecu se rodila, u najmračnijem dobu od nastanka ove planete, zvijezda vodilja, koja je ukazala i koja i dan danas ukazuje na Ispravni put.  Rodio se Muhamed, a.s., sa ciljem da bude uputa i opomena cijelom čovječanstvu. Njegova svrha je bila da dostavlja, objašnjava i upućuje na Allahove znakove, nama ljudima koji ne znamo drugačije nego da griješimo.

Taj datum nam je od velike važnosti, zato ćemo i posvetiti nekoliko hutbi kako bi se podučili djelima našeg uzornog poslanika Muhameda, s.a.v.s. jer nismo u prilici da organizujemo u ovo doba ni mevlude, niti neke druge manifestacije, koje već tradicionalno se organizuju širom Bosne i Hercegovine i dijaspore. Molimo Uzvišenog Gospodara da nam poveća broj džematlija i u zimskom periodu, kako bi bili u stanju da to uradimo.

Svaki musliman do sada je trebao naučiti i trebao da zna da u vremenima, kada ljudi prevrše svaku mjeru, kada od života naprave pakao, kada izopače moralne vrijednosti, kada unište svaki vid dobra, tada Allah, dž.š., pošalje određenom narodu poslanika da stanje takvog naroda promjeni. Pa znamo da su u svetopovijesti postojali Adem, a.s., Nuh, a.s., Ibrahim, a.s., Isa, a.s. i mnogi drugi, koji su imali cilj da promjene jedno društvo u određenom vremenu. Međutim, Allah, dž.š., zatvara kovertu objava i stavlja univerzalni pečat na nju tj. šalje poslanika Muhameda, s.a.v.s., kao zadnjeg u lancu poslanika i objava. I kao takav ima specifičnu misiju, a to je da je on, jedini od poslanika, poslan cijelom čovječanstvu.

I baš u momentima kada je svijet bio na vrhuncu svoga nemorala. Kada su se ženska djeca zakopavala živa, kada su djeca od očeva svojih nasljeđivala žene, kada žene nisu imale apsolutno nikakvih prava, kada se vjerovalo u kipove i kada se ubijalo bez razloga, Allah šalje čovječanstvu čovjeka koji će biti opomena griješnicima, a milost bogobojaznim. Čovjeka koji će promjeniti cijeli svijet i ostaviti tragove do kraja ovog dunjaluka, jer tako je Allah propisao, a ono što On propiše to je neizbježno.

Rođen je 12. Rebiu-l-evela, u Mekki od oca Abdullaha i majke Amine. Rođen je dva mjeseca od smrti svoga oca tj. Poslanik je od samog svog rođenja stavljan na iskušenja od Allaha, pa mu bi uskraćeno da svoga oca upozna. A već kada je imao šest godina preseli mu i majka na bolji svijet i već možemo da vidimo kako naš Poslanik od malena ulazi u težak i nemilosrdan život.

Moramo znati da su Poslaniku sva muška djeca pomrla dok su još djeca bila. Pa zamislite samo kroz šta je sve Poslanik prolazio: kakve bolove i kakve patnje.

Muhamed, a.s., u svojoj četrdesetoj godini dobija Objavu od Allaha, dž.š., i mislim da te detalje znamo jer su frekvetni pa ih teško zaboravljamo ali ono što je bitno da naučimo jeste da znamo da je Poslanik imao najveći teret od kako je stvoren prvi čovjek. Poslanik je bio i vojskovođa, i domaćin, i vjerski lider, i muž, i graditelj, i upravnik, i roditelj i pored toga imao je naredbu, od Allaha, da jedan dio noći provede u ibadetu, u pokorenju. A pogledajte danas svijet. Imaju jedan samo posao, a i njega travalju obavljaju.

Muhamed, a.s., širi Objavu koja mu dođe od Gospodara i pokrenu jednu civlizaciju, na temelju Kurana i njegovog sunneta, koja će utjecati na društvo, pa čak i 1400 godina nakon smrti njegove.

Čovjeka koji sve to prođe, koji biješe najodabraniji među odabranima, moramo slijediti i voljeti.

U suri Ali Imran se kaže: “Reci: “Ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti””

Slijedba Poslanika, a.s., je put do ljubavi Allaha, dž.š.

Kaže jedan učenjak: “Stvorenja nemaju veće, savršenije i potpunije ljubavi od ljubavi vjernika prema njihovom Gospodaru. A Poslanik, a.s., voli se samo radi Allaha, pokoravamo mu se samo radi Allaha i slijedi se samo radi Allaha.”

A na kraju se upitajmo: da li smo ikada uzeli ilmihal ili vjeronauku pa vidjeli šta je to naš Poslanik radio, pa onda to uradili? Koliko puta dnevno donesemo salavate na njega? Da li nam je on uzor ili neki glumac sa TV-a? Da li život svoj oblikujemo po principima koje nam je on ostavio?

Ima milion malih ali bitnih pitanja koja sebi možemo postaviti i dobro razmisliti.

Inšallah i sljedeću hutbu nastavit ćemo se upoznavati sa našim Poslanikom.

Molim Allaha, dž.š., da nam skine koprenu sa očiju te da vidimo šta je dobro za nas. Molim Allaha, dž.š., da nam otkrije puteve koji vode k Njemu. Amin.

Sadmir ef. Mustafić

Medžlis IZ Trebinje

18.12.2015. godine