Hutba: Koliko poznajemo Muhameda s.a.v.s.? Drugi dio

Hutba: Koliko poznajemo Muhameda s.a.v.s.? Drugi dio

”Allah je vjernike milošću Svojom obasuo kad im je jednog između njih kao poslanika poslao, da im riječi Njegove kazuje, da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi.”  (Ali-Imran, 164.)

Hutba: Koliko poznajemo Muhameda, s.a.v.s. ?

Hutba: Koliko poznajemo Muhameda, s.a.v.s. ?

"Onaj ko se pokorava Poslaniku, pokorava se i Allahu; a onaj ko glavu okreće – pa, Mi te nismo poslali da im čuvar budeš.'' (En-Nisa, 80.)

Poštovana braćo i cijenjene sestre, danas je, po hidžretskom kalendaru, 7. Rebiu-l-evel, što nam govori da smo ušli u veoma bitan mjesec za svakog muslimana, ustvari za svakog čovjeka koji je živio, koji živi i koji će živjeti na ovom dunjaluku.