Vakuf dakle po islamskom pravu označava neko dobro koje neka osoba (vakif) svojevoljno izdvoji iz svoje imovine, predajući je Allahu, dok prihodi ili svrha vakufa služe ljudima. Vakuf nije propisan niti naređen Kuranom, njega podstiče sam poslanik Muhamed, a.s., u njegovim hadisima. Dokumenat kojim se opisuje vakuf se zove vakufnama, na kraju svake vakufname stoji: "Proklet bio onaj ko na bilo koji način oskrnavi ovo moje dobro djelo!"

Vakuf je sredstvo za napredak u ekonomskom, kulturnom, društvenom i civilizacijskom pogledu nekog društva. Vakufi su u islamskim zemljama odigrali važnu ulogu u razvoju društva i naselja, jer je pomoću tog instituta podignut najveći broj javnih objekata u tim zemljama.

Prvim vakufom se smatra vakuf Omera koji je ufakufio bašču s palmama koju je nazvao "Semg". Prema hadisu, Omer je prije uvakufljenja Poslaniku rekao "O Allahov Poslaniče, imam jednu bašču, koju puno volim i želim je dati kao trajno dobro!" Poslanik je odgovorio: "Uvakufi stvar tako da se ona ne može ni prodati, niti darovati, niti naslijediti, a njeni prihodi da se upotrebljavaju, kao opće dobro!"

 

VAKIF POSTAJE SVAKO FIZIČKO LICE, PORODICA ILI PRAVNO LICE KOJE UVAKUFI NOVČANA SREDSTVA U IZNOSU OD 1000KM ILI VIŠE.

 

BIH: Način uplate

Medžlis islamske zajednice Trebinje

Addiko Bank a.d.

5520050002065821

 

DANSKA: Način uplate

Valuta: DKK

Posrednička banka: CITIGB2L, CITIBANK N.A. LONDON

Banka korisnika:   HAABBA2B         , ADDIKO BANK AD, ALEJA SVETOG SAVE, 13 BANJA LUKA

Korisnik: IBAN: BA395520051711114835, NAZIV KORISNIKA: MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE TREBINJE, ADRESA KORISNIKA: STARI GRAD BR. 69, 89000 TREBINJE, BIH

 

ŠVEDSKA: Način uplate

Valuta: SEK

Posrednička banka: CITIGB2L, CITIBANK N.A. LONDON

Banka korisnika: HAABBA2B, ADDIKO BANK AD, ALEJA SVETOG SAVE, 13 BANJA LUKA

Korisnik: IBAN: BA395520051713096739, NAZIV KORISNIKA: MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE TREBINJE, ADRESA KORISNIKA: STARI GRAD BR. 69, 89000 TREBINJE, BIH 

  

VAKIFI MEDŽLISA ISLAMSKE ZAJEDNICE TREBINJE OD 2017. GODINE:

 

 

IME I PREZIME VAKIFA:

UVAKUFIO:

1.

Bećo i Emira Begović

1000KM

2.

Edhem i Muniba Edhemović

1000KM

3.

Sejfudin Budalica

1000KM

4.

Džemal i Behija Demirović

1000KM

5.

Hamza i Hafiza Nikontović

1000KM

6.

Hasan i Sadika Duraković

1000KM

7.

Irza Zubčević

1000KM

8.

Emir Bešović

1000KM

9.

Alija i Ramiza Selimović

1000KM

10.

Muhamed i Pašana Kurtović

1000KM

11.

Sead i Nerma Kurtović

1000KM

12.

Mustafa i Senada Ramić

1000KM

13.

Ibrahim Ramić

1000KM

14.

Zijad i Eldina Erkočević

2000KM

15.

Miralem i Alma Hadžimahović

1000KM

16.

Ramiza i rah. Lutvija Hadžimahović

1000KM

17.

Đula i rah. Salko Idriz

1000KM

18.

Safeta i rah. Muharem Ćerimagić

1250KM

19.

Zineta, Aziz i Azra Sarić

1000KM

20.

 A. i M. P. (vakifova želja da ostane anoniman iz vjerskih razloga)

1000KM 

21.

 Safija i rah. Ismet Ćatović

1000KM

22.

 Orhan Malkić

1000KM

23.

 Alem Edhemović

1000KM

24.

 Safa i rah. Adem Idriz

1000KM

25.

 Sadan i Nebija Demirović sa djecom

1000KM

26.

 Nusreta Bećirović

1000KM

27.

 S.F. (vakifova želja da ostane anoniman iz vjerskih razloga)

1000KM

28. 

 Damir Budalica

1000KM

29. 

 S. i M. M. (vakifova želja da ostane anoniman iz vjerskih razloga)

1000KM

30.

 Gordan Memija - Sarajevo

1000KM 

31.

 Medin i Mila Fetahagić

1000KM

32.

 Edin i Amela Ćatović

1000KM

33.

 rah. Ahmed i rah. hadži Fatima Fetahagić

1000KM

34.

  Ibrahim i rah. Sevda Alijagić  1000KM

35.

 Salih i Hasreta Pirić sa djecom

1000KM

36.

Nedžad i Mirsada Baraković  1000KM    
37.

Ćamil Hadžiahmetović

1000KM    
38.    

Azra Sarić

1000KM    
39.    

Suad i Sanja Begović

1200KM   
40.    

Sead i Alida Demirović

1000KM
41.    

Alen i Fatima Glavović

1000KM    
42.    

Rah. Nazif i rah. Vahida Avdić

1000KM    
43.     Cengiz Balci (Turska)  1000KM    
44.